BMM3105

MINGGU 1-15


 TAJUK 1
TUGASAN INDIVIDU
MINGGU 1: PENGGUNAAN ENJIN PENCARI BAHAN BAHASA MELAYU


1.1 Menggunakan web, video, audio, dan imej
1.1.1 Menggunakan laman web.

Terdapat beberapa pembekal maklumat yang terdapat di internet yang boleh dijadikan sebagai ejin pencari seperti Google, Yahoo, MSN dan lain-lain. Pembekal-pembekal maklumat ini kebanyakannya membekalkan maklumat yang hampir sama iaitu berkaitan dengan teks, video, audio,grafik dan sebagainya.

Enjin pencari biasa dilihat pada:

• Internet : Terletak pada kotak pencari pada enjin pencari
• Intranet : Terletak pada pencari dalam laptop mahupun komputer (home)
Laman Internet: Terletak dalam laman web ataupun blog
• Microsoft Word : Terletak pada halaman Word (find)

Pengguna perlu menaipkan alamat internet untuk melayari internet dengan menggunakan pelayar tertentu. Lazimnya, apabila pengguna mengklik ikon internet, maka pengguna akan dibawa terus ke halaman yang telah disetkan secara semula jadi. Contoh alamat pembekal maklumat internet adalah seperti berikut:

Taipkan nama bahan yang diperlukan di dalam kotak pencari dan kemudian klik pada Web search untuk mendapatkan bahan tersebut. Untuk mendapatkan bahan video, klik pada perkataan video dan kemudian klik di dalam kotak pencari bahan yang hendak diperolehi daripada internet. Bahan video boleh juga boleh didapati daripada Youtube dengan menaipkan www.youtube.com.

Taipkan video yang hendak digunakan di dalam kotak pencari. Setelah mendapatkan video yang diperlukan, anda perlu memuat turun video tersebut dengan menggunakan youtube downloader. Youtube down loader ini boleh dimuat turun secara percuma daripada internet. Setelah dimuat turun, gunakan youtube downloader ini untuk memuat turun bahan yang diperlukan. Kesemua bahan yang dimuat turun daripada internet hendaklah disaring terlebih dahulu sebelum digunakan di dalam pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah. Sebagai seorang guru, terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira seperti faktor agama, kepercayaan, adat resam, dan sensitiviti sesebuah kaum sebelum menggunaan bahan yang diperoleh daripada internet.

Gunakan kotak pencari Yahoo! untuk mendapatkan bahan bunyi, teks, dan grafik. Simpan semua bahan berkenaan di dalam folder tajuk 1. Di dalam folder tajuk 1, buat folder audio, video, grafik, dan teks dan masukkan bahan yang berkenaan ke dalam folder yang berkaitan.

1.2 Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.

·                     Untuk mendapatkan bahan daripada internet, anda harus menaipkan perkara yang hendak diperolehi ke dalam kotak pencari.
·                     Setelah menaipkan perkara yang hendak diperolehi, sila klik Web search dan anda akan diberikan pilihan.
·                     Anda akan diberikan pilihan yang di dalamnya mengandungi perkataan “resepi” + “masakan”. Ini menjadikan pilihan anda menjadi terlalu banyak.
·                     Anda boleh mengurangkan pilihan anda dengan menggunakan tanda “ “ seperti “resepi masakan”. Dengan berbuat begini, anda akan mengurangkan penyenaraian anda.

Setelah anda menemui apa yang diperlukan, anda perlu menyesuaikan isi kandungan yang berkenaan dengan hasil pembelajaran yang hendak dikuasai dalam sesuatu pengajaran. Pastikan anda sentiasa merujuk kepada sukatan pelajaran Bahasa Melayu untuk memastikan anda tidak terpesong daripada hasil pembelajaran yang telah dirancangkan melalui Rancangan Tahunan dan Rancangan Pengajaran Seminggu.

·   Sila gunakan perkataan dan frasa yang tepat untuk mendapatkan bahan seperti yang anda perlukan.

Pemilihan kata kunci

Kata kunci yang dipilih haruslah sesuai dan bertepatan dengan maklumat yang ingin dicari. Pemilihan kata kunci yang terlalu panjang menjadikan skop pemilihan bahan menjadi terlalu besar.

Sebagai contoh, pemilihan kata kunci nota Bahasa Melayu. Perkataan ini terlalu panjang ; “nota” + “Bahasa” + “Melayu”. Pengurangan pilihan boleh dibuat dengan menggunakan tanda “” sebagai contoh “nota Bahasa Melayu”. Penyenaraian akan dikurangkan dengan cara begini.


1.3 Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.

Fail internet terletak dalam folder di dalam laptop. Fail ini akan wujud setelah pengguna memuat turun bahan dari internet. Bahan yang diperolehi daripada internet boleh disimpan dalam bentuk Alamat Internet dan katalog Internet. Sila lihat prosedur di bawah.

1.3.1 Alamat Internet

·                     Untuk menyimpan bahan dengan menggunakan alamat internet, anda perlu mendapatkan halaman yang berkenaan terlebih dahulu. Lihat gambar rajah yang berikutnya.
·                     Apabila telah menemui halaman yang berkaitan, sila klik kanan pada bahagian alamat tapak. Setelah diklik kanan, paparan arahan yang keluar dan sila klik copy.
·                     Buka fail Word dan klik paste alamat tersebut ke atas fail yang berkenaan. Apabila ini dilakukan, alamat yang berkenaan akan dipindahkan ke dalam fail Word.
·                     Setelah itu, masukkan tajuk laman tadi. Sila buat berulang-ulang kali sehingga anda mahir melakukannya. Sebagai contoh, yang berikut diberikan beberapa contoh alamat internet yang telah diberikan.


Contoh Alamat Internet.

Pantun

Contoh Pantun

Jantung Manusia

Hikayat Hang Tuah


1.3.2 Katalog Alamat Internet.

Katalog alamat internet mempunyai perbezaan daripada alamat internet kerana katalog alamat internet, mempunyai tajuk, alamat laman, dan sinopsis. Dengan menggunakan katalog alamat internet, anda dapat mengetahui isi kandungan laman berkenaan daripada sinopsis yangdisertakan.


Sila sediakan kotak seperti yang di bawah ini:
Tajuk

URL

Sinopsis


Untuk mendapatkan alamat laman, sila ikut prosedur yang telah dinyatakan di atas dan pindahkan ke dalam kotak seperti yang ditunjukkan di dalam contoh di bawah. Masukkkan tajuk, alamat laman, dan sinopsis. Sila lihat contoh yang berikutnya:


Katalog Alamat Internet

Tajuk
Peribahasa Melayu
URL
Sinopsis
Laman sesawang mengenai peribahasa Melayu yang digunakan dalam sukatan pelajaran menyenaraikan peribahasa-peribahasa tertentu yang boleh digunakan dalam pelajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

Tajuk
Seni Tenun Melayu
URL
Sinopsis
Laman sesawang mengenai seni tenun Melayu yang dipercayai berkaitan dengan pendatang yang kebanyakannya terdiri dari pedagang-pedagang.

Tajuk
Tatabahasa Kata Nama
URL
Sinopsis
Laman sesawang mengenai kata nama dan menunjukkan jenis kata nama dan contoh penggunaan kata nama.TAJUK 2

MINGGU 2

MINGGU 2: MENGGUNAKAN INTERNET, ENJIN PENCARIAN BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

·                     Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
·                     Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

PEMBENTANGAN KUMPULAN 


TUGASAN INDIVIDU
PENGENALAN

Ejin pencari merupakan softwawre yang digunakan untuk mencari maklumat yang dicipta pihak tertentu bagi mencari maklumat dengan meletakkan kata kunci pada ruang yang telah disediakan. Kata kunci tersebut hendaklah terdiri daripada perkataan yang ringkas atau sasaran maklumat yang hendak kita dapatkan.


Dalam konteks pendidikan, ejin pencarian ini bertujuan untuk memudahkan pengguna mencari maklumat yang diperlukan dan juga mencari bahan pengajaran dan pembelajaran yang interaktif.

Jenis ‘enjin pencari’:

·                      www.google.com·                      www.yahoo.comMaklumat boleh dikategorikan melalui video, gambar, ruangan, lagu, multi, permainan dan perniagaan

Bagaimana cara untuk mendapat maklumat di internet
1.             Mengenalpasti tajuk.
2.             Memilih kata kunci mengenai tajuk atau bahan yang ingin dicari.
3.             Memilih enjin pencarian yang tepat.
4.             Menyemak kesesuaian maklumat atau bahan yang dijumpai. (cuba guna enjin pencari yang berlainan)
5.             Mengulangi proses pencarian sekiranya perlu.

TAJUK 3

MINGGU 3

MINGGU 3: APLIKASI GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTERNET


PEMBENTANGAN KUMPULAN


TUGASAN INDIVIDU 

ETIKA KOMPUTER
 • Etika komputer umumnya adalah satu bidang mengenai penggunaan komputer yang betul (panduan).
 •  Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara isu/dilema yang membabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat


MASALAH MORAL DAN ETIKA
Terdapat beberapa masalah moral dan etika yang sering berlaku iaitu:
 • Penggertak
 • Penyalahgunaan internet
 • Virus
 • Hak cipta
 • Perisian cetak Rompak

Penggertak:
 • Cracker ialah golongan yang menceroboh ke dalam sistem komputer dan merosakkan sistem yang ada dengan tujuan utama membuat keuntungan.
 • Cracker tidak menulis program untuk membangunkan perisian tetapi menggunakanperisian yang dibangunkan orang lain untuk tujuankemusnahan


Penyalahgunaan internet:
 • Konsep ‘langit terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara kita telah mengundang banyak implikasi buruk kepada para pengguna Internet terutamanya di kalangan remaja.


Virus:
 • Penyebaran virus - merosakkan sistem, data, perisian,melumpuhkan rangkaian komputer.


Hak cipta terpelihara:
 • Memuat turun sebarang perisian atau dokumen tanpa kebenaran adalah salah dari segi undang-undang hakcipta. Keizinan daripada pemiliknya adalah perlu


Perisian cetak rompak:
 • Maklumat yang diperolehi yang tidak mendapat kebenaran pemilik asal untuk dibuat cetakan secara tulisan dan audio visual


PRINSIP ETIKA KOMPUTER
• Keseimbangan
• keizinan temaklum
• keadilan
• Meminimum-kan risiko


PANDUAN KEPADA PENGGUNA KOMPUTER:

1. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.
2. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.
3. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.
4. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri.
5. Tidak menggunakan komputer untuk menipu.
6. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah
7. Tidak menggunakan sumber dari komputer orang lain tanpa kebenaran.
8. Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.
9. Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.
10. Gunakanlah komputer dengan timbang rasa dan hormat kepada manusia lain.

CARA MEMBUAT BROSUR MENGGUNAKAN MICROSOFT PUBLISHER

1. Bukakan Microsoft Publisher 2007.


2.Setelah application sudah dibuka screen akan memaparkan gambar seperti berikut, kemudian pilih BROCHURE.

3.Langkah seterusnya pilih design yang anda minat( mengikut kesesuaian brosur).contoh design yang dipilih ialah Bubble. 4. Padamkan gambar-gambar atau maklumat yang tidak diperlukan. Setelah itu letakkan pula logo atau gambar yang anda perlukan. Contoh gambar ialah Logo Syarikat.


5. Kemudian, masukkan butiran seperti:

·                     Tajuk program yang akan diadakan.
·                     Nama penaja.
·                     Tarikh dan hari program akan diadakan
·                     Aktiviti yang akan dijalankan
·                     Matlamat program dan lain-lain butiran yang diperlukan


6. Proses seterusnya ialah proses untuk mencantikkan brosur anda.Ini bertujuan untuk menarik minat orang ramai untuk membaca brosur anda.

TAJUK 4

MINGGU 4

MINGGU 4: PEMILIHAN BAHAN INTERNET UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


PEMBENTANGAN KUMPULAN

TUGASAN INDIVIDU

·                     Memilih bahan sastera
·                      Memilih bahan tatabahasa
·                     Memilih bahan bidang ilmu lain

Bahan pengajaran dan pembelajaran kini boleh diperolehi bukan hanya daripada buku-buku teks malah ia boleh didapati daripada bahan-bahan internet yang merupakan salah satu sumber yang besar dalam meyumbangkan bahan-bahan pengajaran. Hal ini kerana kita boleh mendapatkan bahan-bahan daripada negeri dan negara lain sebagai rujukan juga sebagai bahan bantu mengajar untuk kita gunakan dalam proses P&P terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Guru perlu memilih bahan bersesuaian dengan pengajaran bagi mendapatkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pemilihan bahan boleh merangkumi bahan:
·                                             Memilih bahan sastera
·                                             Memilih bahan tatabahasa
·                                             Memilih bahan bidang ilmu lain

Berdasarkan aspek pendidikan, sebelum guru-guru menggunakan bahan-bahan sumber dari internet, sama ada untuk pengajaran dan pembelajaran secara langsung di bilik darjah atau sekadar sebagai bahan bantu mengajar yang telah terlebih dahulu dimuat turun, proses penilaian dan pemilihan perlu dilakukan. Hal ini perlu dilakukan supaya bahan sumber yang digunakan itu benar-benar membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini bagi mengelakkan timbulnya kesan negatif yang tidak dikehendaki atau djangka kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

ASPEK-ASPEK PENILAIAN

 Kewibawaan (Credibility)
Dinilai menerusi kewibawaan penulis atau pengendali laman web berkenaan
Ketepatan (Accuracy)
Merujuk kepada tarikh, fakta dan maklumat yang mengiringi sesuatu bahan sumber itu sama ada telah ditulis dengan betul atau tidak
Kewajaran (Reasonableness)
Merujuk kepada sama ada ia menggambarkan keadilan, pernyataan pendapat yang seimbang, sederhana serta ketekalan maklumat yang dipaparkan

Sokongan (Support)
Kejelasan sumber rujukan yang telah digunakan oleh penulis bahan sumber ituMEMILIH BAHAN SASTERA

Bahan sastera merupakan bahan yang berkaitan dengan kesusteraan yang mempunyai keistimewaan tersendiri berbanding bahan yang lain. Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu. Bahan sastera ini merangkumi beberapa jenis seperti:

·                                             Pantun
·                                             Sajak
·                                             Seloka
·                                             Gurindam
·                                             Cerita Pendek
·                                             Syair

Pemilihan bahan sastera juga perlulah berkaitan unsur-unsur kesusteraan. Menurut Hashim Awang, unsur-unsur yang terdapat dalam kesusteraan ialah:

FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN BAHAN


UMUR
Bersesuaian dengan umur murid
TAHAP
Bahan yang dipilih bersesuaian dengan tahap kecerdasan murid
AKTIVITI
Pemilihan aktiviti yang menyeronokkanMEMILIH BAHAN TATABAHASA

Tatabahasa merupakan ialah bidang yang menumpukan perhatian terhadap pembentukan kata dan proses pembinaan ayat sesuatu bahasa. Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya. Ayat pula terdiri daripada rentetan perkataan yang bermakna. Perkataan dibina oleh gabungan bunyi-bunyi dalam sesuatu bahasa yang mempunyai makna, digabungkan menjadi suku kata dan perkataan. Seringkali selepas pembelajaran dalam kelas murid-murid akan diberi latihan tatabahasa.

Sebelum memuat turun bahan tatabahasa harus melihat juga isi kandungan tatabahasa tersebut, jenis-jenis bahan tatabahasa dan kaitannya dengan sukatan pelajaran serta RPH. Berikut merupakan jenis-jenis tatabahasa

Jenis-jenis Tatabahasa

Jenis-jenis tatabahasa boleh diperolehi melalui laman web:


Dalam laman web ini mengandungi penerangan mengenai tatabahasa dan jenis-jenisnya

 Jenis-jenis tatabahasa
·                      Kata nama
·                      Kata Hubung
·                      Kata kerja
·                      Kata sendi nama
·                      Kata nama khas

MEMILIH BAHAN BIDANG ILMU LAIN

Bagi bidang ilmu lain adalah seperti bidang agama, ilmu sains, ilmu geografi, Matematik dan sejarah. Bidang-bidang ini boleh diperolehi dengan melayari pelbagai alamat URL. Namun sebagai contoh alamat URL bidang lain adalah seperti:

Agama

Sejarah

Ilmu Sains

Geografi

Matematik
http://latihantopikal.bravehost.com/soalan_latihan.htm


TAJUK 5

MINGGU 5

MINGGU 5 : Membina Dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran Dan Pakej Tutorial Pembelajaran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu

PEMBENTANGAN KUMPULAN

TUGASAN INDIVIDU

Tapak pembelajaran Sebelum membina laman web tapak pembelajaran memerlukan perancangan. Pembinaan laman web perlu dirancang terlebih dahulu.

Contoh-contoh jenis laman web:Bagi pembinaan laman web tapak pembelajaran P&P bahasa Melayu ini berkaitan dengan laman web pendidikan yang sememangnya membantu dalam proses P&P Bahasa Melayu. Oleh itu, terdapat beberapa prosedur yang perlu diikuti untuk pembinaan tapak pembelajaran ini.

Garis Panduan Pembinaan Tapak Pembelajaran

Menurut Ramli Kamaruddin (2001) telah menetapkan beberapa garis panduan yang perlu ada dalam sesebuah tapak pembelajaran Terdapat beberapa garis panduan yang harus terdapat dalam sesebuah tapak laman pembelajaran. Antaranya ialah:BIL
PERKARA
HURAIAN
1
Reka bentuk paparan skrin
Haruslah yang menarik, mudah
2
Grafik
Susun atur paparan skrin:
(i) Seimbang : kedudukan teks
(ii) Kemas : susun letak paparan skrin dalam keadaan kemas, bersih
(iii) Konsisten: teks dan grafik perlu pada setiap paparan.

3
Font atau muka taip
· Standard yang terdapat dalam semua komputer ialah Arial dan Times New Roman.
· Saiz tajuk pula harus sesuai menggunakan fon yang mudah untuk dibaca.
· Fon yang sesuai untuk isi kandungan pula pada saiz 10-12.
· Bagi penggunaan warna fon pula harus berlainan seperti:
Ketebalan
Italic
Bergaris
Warna dan saiz fon berlainan.
- Huruf berkedip : sesuai untuk tarik perhatian pembaca pada sesuatu tempat.


Ikon
Reka bentuk yang sesuai dengan topik
Pilihan warna yang sesuai pada ikon (ambilkira latar belakang)


Pautan hyperteks
· Terdiri daripada cebisan teks dan maklumat dalam bentuk grafik atau video.
· Maklumat disambung antara satu sama lain melalui pautan yang hasilnya tidak berbentuk linear iaitu tidak ikut urutan


Format gambar
· Bagi memudahkan memuat turun gambar di dalam tapak pembelajaran ialah menggunakan format seperti:
- JPEG (* .jpeg)
- GIF (* .gif)
· Melalui format ini fail yang terhasil lebih kecil saiznya supaya lebih mampat untuk lebih pantas dimuat turun.
· Tidak digalakkan menggunakan(bmp),(.tga), (.tif), (.pch) keran saiznya yang besar.


Format fail gambar
Tidak digalakkan menggunakan fail gambar bersaiz lebih dari 100kb.


Animasi
· Satu siri gambar yang disusun atau ditayangkan satu per satu dengan begitu cepat sehingga kelihatan sperti satu gerakan.
· Animasi multimedia lebih kompleks
· Hanya digunakan pada paparan yang sesuai
· Penggunaan SWF ( Macromedia Flash ) digalakkan kerana saiz yang lebih kecil.

Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu

Terdapat beberapa langkah dalam pembinaan tapak pembelajaran. Tapak pembelajaran ini boleh dibina dengan mengikuti beberapa langkah untuk membina tapak pembelajaran.

TAJUK 6

MINGGU 6

PEMBENTANGAN KUMPULAN 6 


TUGASAN INDIVIDU


MINGGU 6: MEMBINA DAN MENGAPLIKASIKAN STRUKTUR PERPAUTAN DALAM PENYUSUNAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYUPengenalan

· Struktur perpautan lebih dikenali sebagai “hyperlink”. Struktur perpautan ini sering digunakan dalam “powerpoint”, portal, blog dan tapak pembelajaran. Namun kita sering menghasilkan struktur perpautan dalam bentuk powerpoint. Hal ini kerana pengendalian struktur perpautan di dalam powerpoint lebih mudah berbanding dalam bentuk yang lain.
·   Struktur perpautan juga dikenali sebagai hyperteks. Hyperteks merupakan interaksi spontan yang membolehkan perhubungan antara laman-laman web. Penghubung hyperteks ini selalunya berbeza dari segi fon.
· Penghubung hyperteks ini juga mengandungi satu lamat yang dikenali untuk disambungkan kepada alamat tersebut.

4 Jenis Struktur Perpautan
Struktur Hierarki

Struktur Komposit
Struktur Linear
Struktur Lingkaran(i) Struktur hierarki
Dikenali sebagai struktur pokok. Setiap paparan mewakili topik atau tajuk utama. Setiap topik utama pula boleh dibahagikan kepada beberapa topik kecil atau sub topik. 

Contoh urutan perpautan bagi struktur hierarki:

(ii) Struktur komposit
Struktur yang lebih kompleks berbanding struktur-struktur yang lain. Sering digunakan bagi menangani keadaan di mana gabungan beberapa struktur diperlukan bagi melengkapkan sistem penerokaan yang lebih fleksibel serta memenuhi keperluan perisian. 


Kesan kepada murid
 • Murid-murid boleh memulakan kerja mereka dengan salah satu pautan yang diberikan.

Kepentingan akses struktur perpautan
 • Setiap laman yang diakses, akan membawa kepada beberapa subpautan yang berkaitan dengan laman yang berkenaan

(iii) Struktur linear
· Bahan 1, bahan 2 dan bahan 3 diakses secara berasingan dan tidak mempunyai sebarang pautan.
· Murid memulakan pencarian di laman 1, kemudian mencari maklumat di laman 2 dan akhirnya di laman 3. Murid mesti mengikut urutan laman yang telah disediakan.
- Sistem penerokaan yang hanya membenarkan pengguna meneroka sesebuah perisian secara linear iaitu sama ada ke hadapan atau ke belakang sahaja.


(iv) Struktur Rangkaian
Menyediakan pautan atau hubungan di antara setiap topik utama. Struktur sebegini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk meneroka dengan lebih mudah dan fleksibel.


TAJUK 7

MINGGU 7

MINGGU 7 – MENGAPLIKASIKAN MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


PEMBENTANGAN KUMPULAN

TUGASAN INDIVIDU


Pengenalan

Model Pemprosesan Maklumat ('The Information Processing Model') bermula dengan menggunakan sistem komputer sebagai analogi. Bagaimana pun disedari bahawa penggunaan sistem komputer sebagai analogi cara manusia memproses, menyimpan dan mengingat kembali maklumat adalah tidak sesuai kerana ia mempermudahkan cara manusia bertindak.
Diketahui bahawa cara manusia memproses maklumat adalah lebih komplek berbanding dengan komputer.


Bengkel Model Pemprosesan Maklumat


Prinsip-prinsip utama Model Pemprosesan Maklumat

i. Andaian kapasiti terhad dan sekatan kepada pengaliran maklumat 
ii. Pengaliran maklumat dua hala 
iii. Kawalan eksekutif yang mengawal dan menentukan pengenkodan, penyimpanan, mengingat kembali dan lupaan. 
iv. Manusia disediakan secara genetik untuk memproses dan menyimpan maklumat. 


Empat proses yang terlibat dalam pemprosesan maklumatTerdapat dua jenis ingatan yang membantu proses ingatan berfungsi iaitu:
(i)  Ingatan jangka pendek
(ii)  Ingatan jangka panjang

Proses Ingatan jangka pendek


i. Stor memori ini juga dikenali sebagai 'Ingatan Kerja' ('Working Memory'). Tempoh ingatan jangka pendek ialah 10-20 saat jika butir maklumat itu tidak diulang. 
ii. Contoh: kawan kamu berikan nombor telefon dan sementara mencari kertas untuk menulisnya kamu mengulang nombor itu supaya tidak lupa.
iii. Proses ini dipanggil Ulangan Berkekalan ('Maintenance Rehearsal'). Jika kamu tidak ulang nombor itu, ia akan hilang dalam masa 10-20 saat. 

Proses Ingatan jangka panjang


i. Ingatan Jangka Panjang masih menjadi tumpuan kebanyakkan kajian menyiasat cara maklumat dienkod, disimpan, diingat kembali dan lupa.
ii. Ahli-ahli psikologi seperti Freud mencadangkan bahawa segala pengalaman kita sejak dilahir disimpan dalam ingatan jangka panjang. Ini jelas sekali apabila kita masih boleh mengingat apa yang berlaku pada hari pertama sekolah.
iii. Ini bermakna maklumat tidak hilang tetapi sukar diingat kembali

Aplikasi model pemprosesan dengan menggunakan tapak pembelajaran.
Guru-guru yang hendak mengajar murid-murid menggunakan tapak pembelajaran haruslah menunjukkan cara-cara menggunakan tapak pembelajaran tersebut kepada murid. Hal ini membantu murid-murid mengingati bagaimana tapak pembelajaran itu digunakan agar membolehkan murid-murid menggunakannya untuk P&P yang seterusnya.

Contoh-contoh tapak pembelajaran


Contoh langkah atau cara penggunaan tapak pembelajaran:

Langkah 1 :
Membuka laman web yang diingini iaitu laman web tutor. Laman ini sering digunakan guru bagi sesi P&P .


Langkah 2 :
Anda dikehendaki menekan atau klik pada kotak bertulis Bank Soalan dimana telah berpautan dengan soalan-soalan yang telah dikumpulkan. Soalan-soalan yang merangkumi soalan-soalan bagi tahap sekolah menengah dan sekolah rendah. Bagi sekolah rendah harus memilih soalan bagi sekolah rendah. Contohnya :


Langkah 3 :
Pada langkah ketiga, setelah memilih tahap soalan, anda seterusnya memilih mata pelajaran yang diingini. Sebagai contoh mata pelajaran Bahasa Melayu.


Langkah keempat:
Setelah itu, anda boleh memilih kertas model yang dingini. Bagi setiap kertas model yang disediakan mengandungi dua jenis soalan iaitu kertas 1 bagi soalan pemahaman dan tatabahasa. Manakala kertas dua pula mengenai esei. Sebagai contoh seperti di bawah:


Langkah kelima:
Soalan akan berbentuk PDF format seperti di bawah:


TAJUK 8

  TAJUK 8 – PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA ATAS TALIAN DAN LUAR TALIAN


PEMBENTANGAN KUMPULAN

TUGASAN INDIVIDU

1. MELAKSANAKAN SIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIAN.
2. MELAKSANA SIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIAN DAN LUAR TALIAN DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB DAN TAPAK PEMBELAJARAN.PENGENALAN

Definisi ‘pengajaran atas talian’ ialah satu pengajaran di mana komputer  pengguna bersambung dengan talian internet. Pengajaran ini berlangsung dengan menggunakan bahan yang ada di internet dan digunakan secara langsung setelah mengaksesnya. Pengajaran dan pembelajaran yang diadakan melalui internet oleh banyak pelajar dan guru atau pensyarah dari lokasi yang berbeza. Pengajaran melalui komputer yang disambungkan ke rangkaian internet yang dapat berinteraksi secara audio dan video bersama-sama dengan pihak yang ketiga dan seterusnya
Pengajaran secara atas talian merupakan pengajaran yang diajar yang menggunakan kemudahan internet iaitu berhubung dengan internet. Pengajaran ini dilakukan secara langsung menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam internet . Pengajaran luar talian pula didefinasikan sebagai pengajaran yang menggunakan bahan dari internet tetapi tidak digunakan secara langsung ketika ianya dibuka. Seringkali bahan luar talian ini didapati dengan cara memuat turun dan disimpan di dalam satu fail. Lazimnya, kaedah ini digunakan selepas terdapatnya kekangan untuk menyambung talian ke komputer pengguna.
KELEBIHAN PENGAJARAN SECARA ATAS TALIAN
i. Meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan guru dan murid dalam mencari bahan
ii. Kepelbagaian bahan di internet
iii. Dapat mengakses bahan dengan cepat
KEKANGAN PEMBELAJARAN SECARA ATAS TALIAN

i. Sukar mendapatkan talian diluar kawasan (pengguna broadband)
ii. Alat penyambung talian tidak berfungsi
iii. Persekitaran tidak mempunyai alat untuk menyambung talian jalur lebar


LANGKAH PENGGUNAAN LAMAN WEB BAGI MELAKSANAKAN PENGAJARAN ATAS TALIAN

Guru boleh menggunakan laman web yang berikut untuk digunakan sebagai bahan pengajaran. Langkah penggunaan laman web adalah seperti gambar rajah yang berikut:
Tentukan objektif pengajaran yang hendak dicapai.
BAHAN YANG BOLEH DIDAPATI DARIPADA INTERNET SEPANJANG PROSES P&P ATAS TALIAN IALAH:


 PEMBELAJARAN DALAM DAN LUAR TALIAN DENGAN MENGGUNAKAN TAPAK DAN LAMAN WEB PEMBELAJARAN
Sifat yang dimiliki oleh murid iaitu gemar untuk menggunakan komputer dan internet wajar diambil kesempatan oleh guru untuk menggunakannya dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Bagi membantu guru agar senang untuk mengunjungi laman yang berkenaan di internet, maka guru perlu menyimpan rekod penerokaan mereka dalam bentuk Fail Internet dan juga Katalog Alamat Internet.


 Alamat Internet
Biskut   : http://resepi.mesra.net/Biskut/
Bubur   : http://resepi.mesra.net/Bubur/
Makanan Ringan : http://resepi.mesra.net/Makanan_Ringan/
Burung Bangau Dengan Seekor Ketam :http://members.tripod.com/isma_il/bangau.htmlKatalog Alamat Internet
Tajuk
URL
Sinopsis
Seni Tenun Melayu
http://culture.melayuonline.com/?a=c3VUL29QTS9VenVwRnRCb20%3D=
Laman sesawang mengenai seni tenun Melayu yang terdapat di nusantara.
Tatabahasa : Kata Nama
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/knama.htm
Laman sesawang mengenaikata nama dan menunjukkan jenis kata nama dan contoh penggunaan kata nama
Tajuk Tatabahasa : Penjodoh Bilangan
URL http://tatabahasabm.tripod.com/tata/pjodoh.htm
Sinopsis Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Kadangkala kata bilangan disertai penjodoh bilangan seperti batang, buah, ekor, orang, dan sebagainya.
Tajuk Pakaian Tradisional
URL http://www.alambina.net/images/sintang_traditional.jpg
Sinopsis Gambar mengenai pakaian tradisional di Malaysia

  


 Melaksanakan Simulasi Pengajaran Atas Talian Dan Luar Talian Dengan Menggunakan Laman Web Dan Tapak Pembelajaran

LANGKAH
PERKARA
Langkah 1
Guru mengadakan ulangkaji tatabahasa kepada murid
Langkah 2
Mencari soalan di internet
Langkah 3
Guru bersoal jawab dengan murid dan murid melakukan
perbincangan bersama rakan berkaitan soalan yang telah dijawab
Langkah 4
Mengadakan latihan berkumpulan mencari maklumat mengenai tatabahasa untuk dibuat karangan


TAJUK 9

MINGGU 9: MENGEDIT BAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA ATAS TALIAN MENJADI BROSUR, NEWS LETTER, DAN KAD PENGUMUMAN


PEMBENTANGAN KUMPULAN


TUGASAN INDIVIDU

 1. PROSEDUR PENGEDITAN
 2. PRINSIP PENGEDITAN
 3. MELAKSANA PENGEDITAN
 4. APLIKASI KE DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA

PENGENALAN
 • Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, pengeditan merupakan satu proses mengedit. Proses mengedit ini berkait rapat dengan kaedah melakukan penyuntingan terhadap bahan iaitu sama ada melakukan pengubahsuaian, penambahbaikan.

APAKAH ITU MENGEDIT BAHAN ATAS TALIAN?
 • Mengedit bahan pengajaran atas talian bermaksud menggunakan perisian yang terdapat dalam internet untuk mengedit bahan pengajaran guru. Terdapat pelbagai perisian dalam internet. Antaranya ialah :


 PROSEDUR PENGEDITAN
Pengeditan ini boleh dilakukan secara atas talian sama ada Brosur, News Letter dan Kad Pengumuman. Bagi pengeditan bahan menjadi brosur boleh dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah mengedit menggunakan talian internet.
i. Mengetahui URL perisian pengeditan
• Tempat pengeditan bahan boleh dijalankan
ii. Mendaftar terlebih dahulu
• Sebagai menerima terma dan syarat syarikat pengendali perisian
iii. Memilih bahan yang sesuai
• Mendapatkan bahan yang sesuai untuk dimasukkan dalam perisian atas talian
iv. Mengedit bahan atas talian
• Memulakan pengeditan bahan atas talian

PRINSIP PENGEDITAN BAHAN ATAS TALIAN
i. Bahan yang digunakan bersesuaian
ii. Tidak melanggar terma dan syarat perisian
iii. Bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran

LANGKAH-LANGKAHNYA MENGEDIT BAHAN ATAS TALIAN MENGGUNA BROCHUREMAKER
Langkah 1 & 2


Langkah 3


Langkah 4


Langkah 5


Langkah 6Langkah 7Langkah 8


Langkah 9TAJUK 10


MINGGU 10: MEMBINA BAHAN VIDEO DAN AUDIO UNTUK PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

 1. MENENTUKAN PERINGKAT PENGAJARAN DAN KEMAHIRAN BAHASA
 2. MENENTUKAN PRINSIP PEMBINAAN BAHAN VIDEO DAN AUDIO
 3. MEMBINA BAHAN AUDIO DAN VIDEO
 4. MENGGUNAKAN PERISIAN AUDIO UNTUK PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR BERTUTUR DAN MEMBACA.

PENGENALAN
Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu berbantukan komputer merupakan satu P&P yang menerapkan pendedahan awal penggunaan komputer kepada murid-murid. Pendedahan ini sangat membantu P&P Bahasa Melayu yang dahulunya lebih kepada cara tradisional. Pengajaran Bahasa Melayu berbantukan komputer dapat menarik minat murid terutamanya dalam pengajaran Kemahiran Bahasa.

MENENTUKAN PERINGKAT PENGAJARAN DAN KEMAHIRAN BAHASA.
Sebelum membina bahan video dan audio dalam pengajaran kemahiran bahasa Melayu, terdapat beberapa perancangan yang harus dilakukan. Perancangan tersebut ialah berkaitan dengan
(i) Penentuan peringkat pengajaran
 • Peringkat pengajaran bermaksud penentuan peringkat atau waktu pengajaran bagi menggunakan bahan audio dan video tersebut. Hal ini membantu guru dalam waktu yang sesuai penggunaan bahan video dan audio.
 • Peringkat pengajaran boleh dikategorikan kepada tiga peringkat iaitu:
Sekiranya penentuan peringkat pengajaran tidak dilakukan hal ini akan menyukarkan guru dalam menentukan bahan video dan audio untuk kegunaan di dalam kelas.

(ii) Kemahiran Berbahasa
Seperti yang diketahui, kemahiran berbahasa mengandungi empat kemahiran dibawahnya iaiatu kemahiran mendengar bertutur, membaca dan menulis. Pembinaan bahan video dan audio untuk pengajaran Bahasa Melayu perlu mengambilkira kemhiran berbahasa ini sebelum membina bahan video dan audio. Hal ini kerana sekiranya P&P pada hari itu memfokuskan kepada sesuatu kemahiran bahasa contohnya kemahiran membaca, guru tidak boleh menggunakan bahan audio sebgai bahan bantú mengajar pada hari itu kerana ianya tidak relevan.

MENENTUKAN PRINSIP PEMBINAAN BAHAN VIDEO DAN AUDIO
Pendedahan kepada garis panduan dan prinsip-prinsip penghasilan sesetengah jenis media dan multimedia. Terdapat lima elemen atau teknologi utama di dalam multimedia iaitu teks, grafik, audio, vido dan animasi. Selain itu interaktiviti juga diperlukan bagi melengkapkan proses komunikasi menerusi penggunaan multimedia.

PRINSIP PEMBINAAN BAHAN VIDEO DAN AUDIO
PENGGUNAAN ELEMEN TEKS
Dalam menghasilkan bahan audio dan video, teks adalah elemen utama dalam proses penyampaian maklumat. Sekiranya teks kurang jelas elemen-elemen media lain akan gagal menyampaikan makna yang dikehendaki. Hal ini bermakna teks ini penting dalam menyampaikan P&P.
 • Pastikan teks yang digunakan ringkas tetapi padat.
 • Gunakan typeface dan fon yang bersesuaian.
 • Pastikan teks boleh dibaca dari jarak yang sesuai
 • Pemilihan jenis tulisan dan warna teks bersesuaian dengan kumpulan sasaran (murid) dan suasana persembahan.
 • Pastikan fon yang digunakan sedia ada pada sistem komputer lain.

PENGGUNAAN ELEMEN GRAFIK DAN VISUAL
Grafik merujuk kepada pelbagai persembahan imej atau paparan visual tidak bergerak seperti gambar, lukisan, lakaran, gambar foto, ilustrasi dan sebagainya.
 • Grafik merupakan elemen multimedia yang penting bagi memberi penekanan dalam suatu proses penyampaian maklumat.
 • Sebagai contoh sekiranya maklumat padat telah dimasukkan dalam bentuk grafik, ia mampu menyampaikan sesuatu maklumat dengan cepat, tepat, menarik dan berkesan Tambahan pula, ia boleh memfokuskan perhatian pengguna terhadap maklumat yang ingin disampaikan.


PENGGUNAAN ELEMEN VIDEO
 • Video merupakan antara elemen multimedia yang dikatakan paling dinamik dan realistik berbanding elemen-elemen multimedia lain.
 • Video berupaya mempengaruhi motivasi seseorang terhadap proses penerimaan maklumat dan juga mempengaruhi perasaan dan emosi para pengguna dengan lebih nyata.
 • Membantu meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan dan juga menimbulkan suasana yang lebih menarik dan menghasilkan tumpuan terhadap apa yang ingin dipersembahkan.
 • Memasukkan unsur video di dalam sesebuah persembahan multimedia merupakan salah satu cara yang berkesan bagi menyampaikan maklumat. • Pelbagai teknik, kaedah serta teknologi boleh digunakan. Antaranya ialah seperti yang berikut:
Ø  Secara terus dengan menggunakan video digital
Ø  Tetingkap video digunakan untuk menayangkan video dari cakera laser atau pemain pita video.
Ø  Tetingkap video menayangkan siaran TV secara terus dengan bantuan kad pendigital video yang sesuai

BENTUK VIDEO
ANALOG
Video analog bukannya suatu bentuk data yang dikenali oleh komputer, ianya merupakan rakaman maklumat yang boleh dilihat sebagai suatu tturutan kerangka yang dikodkan sebagai isyarat elektronik yang berterusan secara kadar yang tetap iaitu kadar kerangka pada pita rakaman video (pita bergambar)

DIGITAL
Video digital juga melibatkan turutan kerangka yang berbentuk imej digital yang mungkin di mampatkan

FORMAT FILE YANG BIASA DAN SEDIA ADA BAGI VIDEO
MPG
 • Bermaksud Motion Pictures Expert Group. Format yang digunakan adalah untuk penghasilan VCD.

AVI (Audio Video Interleave )
 • Bermaksud Video for Windows.Ianya diperkenalkan oleh Microsft pada tahun 1992. AVI membolehkan audio dan video dimainkan secara serentak bagi sesebuah file video digital.
MOV
 • Merupakan format video untuk perisian Quicktime. Telah dibangunkan oleh Apple Computer Company.

PENGGUNAAN ELEMEN AUDIO
 • Audio atau bunyi-bunyian, teknologi yang membolehkan sistem komputer mengeluarkan muzik, suara latar, kesan bunyi dan juga bunyian sebenar. Berfungsi untuk membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan melalui penggunaan suara latar atau kesan audio istimewa.
 • Penggunaan audio dalam membina bahan P&P bahasa Melayu boleh digunakan bagi membantu proses penyampaian persembahan agar ianya lebih mantap dan berkesan. Seringkali bahan audio dan video ini digunakan untuk pengajaran kemahiran Bahasa Melayu. Hal ini supaya dapat meningkatkan motivasi dan menimbulkan suasana yang menarik dan menghasilkan tumpuan terhadap apa yang ingin dipersembahkan.
Penggunaan muzik/audio boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu:
1.Muzik latar belakang
 • Mewujudkan ‘mood’ dalam sesuatu persembahan
 • Menceriakan persekitaran
2. Kesan bunyi
 • Mewakili sesuatu bunyi
 • Memastikan pelajar peka terhadap persembahan multimedia yang guru lakukan
 • Contohnya, bunyi ‘ding’ atau ‘dong’ apabila butang diklik semasa persembahan
3. Narasi (penceritaan)
 • Tidak banyak digunakan dalam sesuatu persembahan kerana sedikit mengganggu persembahan
 • Dibina untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan melalui muzik latar belakang dengan sokongan pembesar suara.
 • Boleh digunakan sekali sekala dalam aktiviti supaya pelajar tidak berasa bosan

PELBAGAI PERISIAN YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MEMEBINA BAHAN AUDIO DAN VIDEO.

 PANDUAN MENGGUNAKAN ELEMEN ANIMASI
 • Animasi merujuk kepada suatu proses menjadikan sesuatu objek agar kelihatan hidup atau memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya bersifat statik. Hal ini utntuk memberi kesan yang baik terhadap objek supaya kelihatan lebih memberi kesan kepada pengajaran Perkataan atau imej-imej statik untuk diisampaikan dengan lebih mudah dan berkesan. Penggunaan animasi ini boleh menceriakan proses penyampaian, disamping mampu memberi penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan.
 • Animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan juga dinamik bagi membolehkan proses membuat hubungan atau perkaitan mengenai sesuatu konsep atau proses yang kompleks lebih mudah untuk dipindahkan ke dalam minda pelajar dan seterusnya membantu dalam proses pemahaman mereka. Tambahan pula, animasi boleh digunakan bagi menyediakan persekitaran pembelajaran secara maya untuk menangani keadaan di mana persekitaran yang sebenarnya sukar atau tidak boleh disediakan, membahayakan ataupun kemungkinan melibatkan kos yang tinggi.


MEMBINA BAHAN AUDIO DAN VIDEO
Menggunakan perisian Microsoft Window Power Point 2007

MENGGUNAKAN PERISIAN AUDIO UNTUK PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR BERTUTUR DAN MEMBACA
Cara memasukkan perisian audio ke dalam slide:AUDIO DIBINA MENGGUNAKAN EASY MP3 SOUND RECORDER


Bahan audio ini hanya memerlukan rakaman dan direkod melalaui perisian yang dipilih. Hasil rekod tersebut disimpan dan dinamakan sebagai bahan audio untuk memudahkan pencarian bahan dilakukan nanti


TAJUK 11

MINGGU 11: PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA SIDANG VIDEO


PEMBENTANGAN KUMPULAN


TUGASAN INDIVIDU


PENGENALAN
·         Pengajaran bahasa Melayu Secara sidang video merupakan salah satu pengajaran yang membantu P&P bahasa. Melayu selain menggunakan paparan media seperti audio dan video sebagai alat bantu mengajar di dalam kelas.
 • Sidang video (telepersidangan video atau telekonferens video ) merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.
 • Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan.
 • Sidang video berbeza dari videofon kerana ia direka untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.
 • Telesidang video ini juga amat sesuai bagi melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh kerana ia sesuai bagi tujuan menjalankan seminar, kuliah, ceramah jemputan, tutorial, tunjukcara, mesyuarat, perdebatan, persidangan, pembentangan kajian, viva, temuduga dan juga bimbingan kaunseling
 • Berdasarkan kajian, di dapati telesidang ini adalah di antara jenis yang sesuai diaplikasi dalam sistem Pendidikan sesebuah negara yang membangun yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi seperti yang berlaku di Findland(J.Maki, 2001) dan Singapura (Hu. Chun, 2001)

JENIS PERSIDANGAN VIDEO


CONTOH PENGUNAAN SIDANG VIDEO


KEBAIKAN MENGGUNAKAN TELESIDANG
 1. Mengurangkan kos perjalanan dan menjimatkan masa.
 2. Membuka peluang luas dalam penglibatan bahagan hieraki sektor korporat dan lain-lain sektor.
 3. Menambahkan produktiviti dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.
 4. Membuat keputusan dengan cepat dan spontan.
 5. Mempertingkatkan komunikasi.
 6. Perhubungan pensyarah dan pelajar lebih akrab.
 7. Penambahbaikan kepuasan dalam pengajaran atau di tempat kerja.

PERSIDANGAN SIDANG VIDEO
 • Google Talk 1.0.0.104 Beta
 • Pidgin 2.7.9
 • Skype 5.1.0.104
 • Thunderbird 3.1.7
 • Trillian Astra 4.2.0.24
 • Windows Live Messenger 2011 (15.4.3508)
 • Yahoo! Messenger 11.0.0.1751 Beta
 • NetMeeting
 • MSN Messenger

KELEMAHAN PENGGUNAAN TELESIDANG
 • Kemudahan teknologi, perkakasan dan perisian yang mahal.
 • Merupakan satu ancaman kerana kurang pengalaman untuk menceburkan diri dalam teknologi baru ini.
KONFERENSI SECARA ATAS ALIAN
Menurut kamus dewan bahasa keempat, koferensi bermaksud pertemuan formal untuk berbincang, bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Selain itu juga ia merupakan perbincangan tentang sesuatu perkara, ter utamanya di kalangan pihak-pihak yang mempunyai minat dan kepentingan bersama. Koferensi selalunya berlaku di atas talian iaitu menggunakan internet.

TRANSMISI SIDANG VIDEO
Teknologi sidang video berfungsi dalam tiga peringkat iaitu :
1. Cekup (capture),
 • Kamera video digital menangkap imej dan mikrofon merakam bunyi audio.
 • Kamera menukar video ke dalam format digital dan dihantar kepada perisian sidang video yangkemudiannya dimampatkan.

2. Mampat
 • Perisian sidang video akan dimampatkan ke dalam bentuk digital.
 • Satu untuk audio dan satu lagi untuk video dan dihantar kepada modem.

3. Siar
 • Modem akan menukar tanda isyarat digital kepada analog supaya ia boleh disiarkan melalui talian telefon yang biasa.
 • Perisian ini akan mentafsirkan kelajuan sambungan dan menentukan berapa banyak bingkai sesaat yang akan dihantar pergi dan balik.

 CONTOH-CONTOH PERISIAN SIDANG VIDEOMENGADAKAN SIDANG VIDEO UNTUK MENGAJARKAN KEMAHIRAN MENDENGAR, BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS

(i) Sidang video menggunakan perisian skype:
Langkah 1:


Langkah 2:


Langkah 3:


Langkah 4:


Langkah 5:


(ii) Sidang Video Menggunakan Yahoo Messenger
Sidang video menggunakan YM ini mempunyai sedikit kelainan dengan skype. Langkah-langkah untuk melakukan sidang video YM ini adalah seperti di bawah.
Langkah 1:


Langkah 2:


Langkah 3:


Langkah 4:


Langkah 5:


Langkah 6:


Langkah 7:


Langkah 8:


Langkah 9:

TAJUK 12

MINGGU 12:MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

 1. MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM MENCAPAI KEMAHIRAN BAHASA SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
 2. APLIKASI PENYUNTINGAN BAHAN BAHASA MELAYU DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN


PENGENALAN

Alat pengarangan adalah satu perisian yang khusus untuk menghasilkan perisian kursus dengan cara mudah. Alat pengarangan merupakan alat yang bertanggungjawab untuk menggabungkan data supaya ia dapat dipersembahkan untuk pembelajaran, latihan mahupun untuk hiburan. Pengarangan atau (authoring) merujuk kepada pengaturcaraan yang dibuat oleh bukan pengaturcara (programming by non-programmers). Alat pengarang ini juga merupakan satu alat yang digunakan untuk mengarang atau menghasilkan sesuatu karangan.

Alat pengarangan lebih mudah dipelajari berbanding dengan bahasa pengaturcaraan. Proses menukarkan sesuatu bahan pengajaran dari bentuk bertulis kepada bentuk komputer dengan menggunakan sistem pengarangan biasanya tidak memerlukan seorang yang mahir bahasa pengaturcaraan. Pembangunan perisian kursus dengan alat pengarangan lebih menjimatkan masa kerana mempunyai ciri-ciri mesra pengguna.


JENIS-JENIS ALATAN  PENGARANGAN


CONTOH ALAT PENGARANGAN
 COMIL
 • Alat pengarangan ComIL ini dibangunkan oleh pakar-pakar tempatan. Oleh sebab itu, suasana pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan senario tempatan dapat dihasilkan
 • Pendekatan penerangan yang digunakan memudahkan pelajar mengikuti proses memahami sistem ComIL. Arahan arahan yang diberi adalah dalam format bullet atau bernombor. Oleh itu, pelajar tidak perlu membaca ayat-ayat panjang yang boleh mengganggu kontsentrasi mereka
 • Persembahan modul ini adalah kemas dari segi susunan nombor yang teratur, serta peraturan arahan yang berkesinambungan dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Arahan yang diikuti dengan contoh serta gambar-gambar skrin dari sistem ComIL menampung pelbagai gaya pembelajaran pengguna
 • Tutorial ini juga tidak terus memperkenalkan sistem ComIL tetapi ia mempunyai bahagian pengenalan yang menerangkan definasi perisian kursus serta konsep-konsep asas yang berkaitan agar pelajar mempunyai kefahaman yang fokus tentang pembangunan perisian kursus yang menggunakan alat pengarangan
Microsoft Office Word 2007:


APLIKASI PENYUNTINGAN BAHAN BAHASA MELAYU DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN

Prosedur penyuntingan bahan Bahasa melayu
i. Mengumpul maklumat atau bahan dari internet
ii. Masukkan maklumat dalam alat pengarangan
iii. Memulakan semakan maklumat dan bahan dari internet
iv. Memadam maklumat yang tidak berkaitan.
v. Simpan data

KELEMAHAN SISTEM SEKARANG
 • Modul yang dicadangkan tidak mengikuti teori-teori pembelajaran dalam metodologi pembangunan perisian PPBK.
 • Tidak ramah-pengguna antaranya kerana tidak mempunyai butang keluar dari setiap aktiviti yang disediakan. Pembelajaran pelajar akan terganggu kerana pelajar perlu kerap menggunakan 'scroll down' untuk melihat paparan yang sepenuhnya
 • Modul ini tidak menggunakan pendekatan tutorial yang sebenarnya. sebaliknya ia lebih merupakan kuliah elektronik untuk menyampaikan maklumat tentang penggunaan ComIL.
 • Oleh kerana modul ini lebih berbentuk arahan untuk menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat dalam alat pengarangan ComIL, ia tidak memberikan perhatian terhadap peningkatan kemahiran berfikir penggunanya.
 • Perisian yang baik seharusnya mempunyai unsur kemahiran berfikir kritis dan kreatif dari aras rendah kepada aras tinggi dalam aplikasi pengajarannya
 • Modul menggunakan perisian ComIL yang terdapat pada laman ini tidak bersifat interaktif dalam erti kata tidak memerlukan input dari pelajar. Soalan-soalan untuk menguji sama ada objektif pembelajaran tutorial ini tercapai tidak disediakan. Ini bermaksud pemahaman dan penguasaan proses yang amat ditekankan dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran Teknologi Maklumat tidak diikuti. Oleh itu, pengguna tidak akan dapat menilai tahap penguasaan mereka seperti yang dikehendaki oleh kurikulum

TAJUK 13

MINGGU 13- MEREKA CIPTA ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN BAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

 1. MENGGUNAKAN ANIMASI PERKATAAN DAN OBJEK POWER POINT
 2. MENCARI, MENGUMPUL, MENYESUAIKAN DAN MENGGUNAKAN ANIMASI DARIPADA INTERNET
 3. MEMANIPULASI ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN
PENGENALAN
Animasi merujuk kepada suatu proses menjadikan sesuatu objek agar kelihatan hidup atau memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya bersifat statik. Ia membolehkan sesuatu yang sukar untuk diterangkan dengan menggunakan perkataan atau imej- imej statik untuk diisampaikan dengan lebih mudah dan berkesan. Penggunaan animasi boleh menceriakan proses penyampaian, disamping mampu memberi penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan.
Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Animasi bolehdalan bentuk dua dimensi, tiga dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas. Walaupun apa jua bentuk animasi yang digunakan, ia mampu menghasilkan kelainan dalam program yang didokongnya kerana sememangnya jiwa manusia sukakan sesuatu yang dinamik dan bukannya statik.
BENTUK ANIMASI
 Dua Dimensi - 2D
Tiga Dimensi - 3D
Kesan Khas


JENIS-JENIS ANIMASI 

Animasi Komputer
i. Mengamalkan konsep yang sama seperti animasi cel :menggunakan layer, keyframe, tweening
ii. Menggunakan nilai piksel RGB, mengenalpasti bucu-bucu sesuatu objek dan bercampuran warna supaya dapat menghasilkan transparencies, inversion dan effect
Animasi Cel
i. Diperkenalkan oleh Disney di mana menggunakan beberapa siri daripada grafik berlainan pada setip kerangka frame
ii. Satu minit animasi akan memainkan 1,440 kerangka
iii. Cel berasal daripada kertas celluloid yang digunakan untuk lukisan pada setiap kerangka tetapi sekarang telah digantikan dengan plastik

Morphing
i. Kesan yang popular di mana satu imej akan bertukar menjadi imej lain
ii. Boleh gunakan ke atas objek statik ataupun objek yang bergerak


FORMAT PENGHASILAN ANIMASI
Format penghasilan animasi yang biasa digunakan ialah gif animated dan swf, AutoDesk 3D Studio dan Animator (.FLI, .FLC) dan Macromedia Director (.DIR). 
MENGGUNAKAN ANIMASI PERKATAAN DAN OBJEK POWERPOINT
Power Points
 • Perisian Powerpoints atau keynote adalah perisian yang banyak digunakan terutama dalam persembahan oleh bahagian korporat atau syarikat komersial, pembentangan kertas kerja dalam seminar. Namun bagi dalam bidang pendidikan pula powerpoint ini kerap digunakan dalam kuliah atau tutorial di institusi pengajian tinggi dan pengajaran dalam bilik darjah.
 • Pada masa ini, powerpoint bukan sahaja mempunyai kelebihan untuk membuat persembahan pasif atau satu hala malahan mempunyai kelebihan untuk menjadikan persembahan lebih interaktif. Dengan lain perkataan powerpoint boleh berfungsi sebagai alat pengarang untuk mengatur cara dan membina bahan Instruksi Berbantu Komputer (IBK) yang berkesan. Penggunaan powerpoint ini sering dikatikan dengan animasi.


MENCARI, MENGUMPUL, MENYESUAIKAN DAN MENGGUNAKAN ANIMASI DARIPADA INTERNET

Animasi dalam powerpoint ini terbahagi kepada dua iaitu:
(i) Picture, Clipart, Shape, Smart Art, Chart
(ii) Transition dan Animation
(i) Animasi powerpoint yang pertama merangkumi :
Lebih kepada persembahan slide powerpoint sahaja.
(ii) Animasi powerpoint yang kedua ini merangkumi :
Lebih kepada penggunaanya kepada pergerakan slide powerpoint


TAJUK 14MINGGU 14 – BENGKEL CAKERA PADAT PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

 1. MENEROKA DAN MENGKLASIFIKASIKAN CAKERA PADAT
 2. MEMILIH CAKERA PADAT PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 3. MENGGUNAKAN CAKERA PADAT DALAM AKTIVITI PENGAJARAN

PENGENALAN
Cakera padat merupakan sejenis peranti daripada kepingan bersalut magnet yang digunakan untuk menyimpan data dan atur cara komputer.

MENEROKA DAN MENGKLASIFIKASI CAKERA PADAT
Cakera padat boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis cakera padat. Antaranya ialah:


MEMAHAMI CAKERA PADAT CD DAN DVD
CD dan DVD ialah salah satu jenis storan optik yang juga dikenali sebagai cakera padat. Tidak seperti cakera keras yang menyimpan data secara magnetik, cakera padat menyimpan data secara optik. Di dalam sistem optik, data akan diukir ke dalam trek cakera dalam bentuk lubang halus (lihat rajah 1). Sinaran laser akan digunakan untuk membaca (read) lubang-lubang tersebut sebagai maklumat, di mana data digital 1 dan 0, kemudiannya akan diterjemahkan ke dalam bentuk fail, audio, atau video untuk kegunaan komputer.

BAGAIMANA CAKERA PADAT MENYIMPAN DATA?
Data ditulis dengan mencipta lubang dan darat pada permukaan cakera. Lubang yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tekanan pada permukaan, manakala darat ialah bahagian yang paling tinggi pada permukaan. Peralihan antara darat dengan lubang, atau lubang dengan darat akan mewakili dengan binari 1.
Pembacaan data adalah berdasarkan kepada ketentuan masa - bergantung kepada kelajuan cakera berputar dan tindakbalas cahaya. Jika tidak terdapat apa-apa data pada cakera, dgn membalikkan cahaya tidak akan berlaku apa-apa perubahan dan cakera akan membacanya sebagai binari 0.
Dianggarkan terdapat lebih kurang 4 ke 5 million lubang pada satu cakera. Lubang-lubang ini disusun dalam satu trek bulat yang dianggarkan lebih kurang 3.75 batu (6 kilometer) panjang manakala jarak antara setiap elemen pula dianggarkan 1.6 ribu mm panjang.

PERBEZAAN CD DAN DVD
Perbezaan ketara antara CD dan DVD ialah dari segi kapasiti storan. DVD dapat menampung kapasiti lebih tinggi berbanding CD kerana DVD memiliki lubang-lubang dan trek yang begitu rapat antara satu sama lain, membolehkan ia menyimpan sejumlah besar data berbanding format CD biasa. CD biasa hanya boleh menyimpan antara 650MB ke 700MB data, manakala DVD boleh menyimpan antara 4.7GB sehingga 17 GB, bergantung kepada jenis format.
Sepertimana cakera keras, cakera padat juga perlu diformat terlebih dahulu sebelum dapat menerima apa-apa data.

MEMILIH CAKERA PADAT PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
Cakera padat untuk pembelajaran bahasa Melayu telah diwujudkan oleh pihak penerbit buku teks. CD-Rom ini diharap dapat membantu meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari bahasa Melayu.
Selain itu, cakera padat yang boleh digunakan ialah:
i. Puisi tradisional dan kesusasteraan
ii. Latihan dan soalan bahasa Melayu

MENGGUNAKAN CAKERA PADAT DALAM AKTIVITI PENGAJARAN
Keselamatan ICT sekolah
1. Empat aspek
 • Tanggungjawab
 • Keselamatan fizikal
 • Keselamatan sistem
 • Keselamatan data

Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan kerajaan sebagai pegawai maklumat karajaan.
Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna, mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti gril, kawalan kunci, kestabilan elektrik, alat pemadam api.
Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan untuk melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerohohan. Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah pemasangan perisian antivirus, mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada internet oleh pengguna.
Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan, penyebaran data dan kawalan akses maklumat, misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan, dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan.

Penggunaan cakera atau CD-Rom boleh diaplikasikan dalam aktiviti pengajaran pembelajaran bahasa Melayu.
AKTIVITI
JENIS CAKERA
KESUSASTERAAN
  · Cakera sastera seperti pantun, syair atau cerpen pendek.
TATABAHASA
  · Cakera latihan tatabahasaPENJAGAAN CAKERA LIUT
 • jangan sentuh bahagian cekera yang terdedah
 • jangan letak benda berat di atasnya
 • jauhi daripada makanan, minuman, debu dan asap
 • jauhi daripada medan magnet
 • jauhi daripada kepanasan dan kesejukan yang ekstrim
 • masukkan disket dengan cermat ke dalam pemacu cakera
 • selalu simpan disket dalam kotak apabila tidak diguna

TAJUK 15

TAJUK 15:SEMINAR DAN PAMERAN TMK DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DEKAD KINI DAN MENDATANG. 

i.    Mengadakan seminar
ii.   Mengadakan pameranSEMINAR


PENGENALAN

·         Seminar dikatakan sebagai satu cara di mana ramai orang berkumpul untuk membahas suatu masalah atau isu dalam  bimbingan seorang ahli yang menguasai bidangnya. Melalui seminar ini, Bahasa Melayu Berbantukan Komputer dapat memberi peluang kepada murid-murid untuk memupuk kesedaran dan kepekaan dalam bidang  IT. Seminar ini juga dapat diperkenalkan kepada orang ramai terutamanya masyarakat luar.Seminar Bahasa Melayu Berbantukan Komputer ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. 


CIRI-CIRI SEMINAR

 • Mendedahkan peserta dengan perkara baru 
 • Memberi kesedaran kepada peserta supaya boleh menonjolkan diri dengan adanya seminar 
 • Memberi peluang membuat  perbincangan tentang Bahasa Melayu Berbantukan Komputer 
 • Menggalakkan setiap peserta mengambil bahagian untuk terlibat dengan seminar ini.
 • Memberi kesempatan diskusi berkaitan Bahasa Melayu Berbantukan Komputer antara peserta dan panel


KEBAIKAN SEMINAR

 • Menyediakan bahan dan keterangan yang baru
 • peserta dapat mempelajari topik secara mendalam

KELEMAHAN SEMINAR
 • Memerlukan jawatankuasa yang besar dalam melaksanakannya
 • Susah untuk mendapatkan panel seminar yang berkualiti
 • sering dijalankan untuk seminar pendidikan

PAMERAN

PENGENALAN
Pameran membawa maksud sebagai salah satu saluran komunikasi sosial yang menghubungkan antara penyampai dalam pameran dengan masyarakat yang mempunyai tujuan dan matlamat yang tertentu. Pameran juga bererti suatu kegiatan untuk mempamerkan hasil kerja yang telah siap dibina bagi sebagai rujukan dan panduan kepada orang ramai dalam proses pembinaannya.


CIRI-CIRI PAMERAN
 • Penerangan yang lengkap untuk setiap bidang
 • Mempamerkan bahan Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

JENIS-JENIS PAMERAN
 • Pameran Temperor
 • Pameran Keliling
 • Pameran Tetap

No comments:

Post a Comment